…today – welcome! … and tomorrow the inauguration of MAJATTORNEY is taking place and invited guests are greeted welcome!

Maja.F

Maja.F

About me

MAJATTORNEY bistår såväl privatpersoner som företag med långsiktigt hållbara juridiska lösningar i livets och företagets alla skeden.

Recent Posts

Follow us

Don´t miss out on any news