IRS is shutting down the Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) in September 2018!

About me

MAJATTORNEY bistår såväl privatpersoner som företag med långsiktigt hållbara juridiska lösningar i livets och företagets alla skeden.

Recent Posts

Follow us

Don´t miss out on any news