Hur vill Du lämna efter Dig? Vem ärver Dig?

Detta är frågor som är än mer närvarande och aktuella i denna tid av isolering, pandemi, när snön lagt sig vit och skapat en så sällan förekommande tystnad.

I min verksamhet märks en ökad efterfrågan på upprättande av Testamenten och Framtidsfullmakter. Handlingar som jag anser är relevanta för alla människor och rekommenderar alla att upprätta. Visst finns det situationer när behovet av dessa handlingar är mer påtagligt, men oaktat dessa, så ser jag det som en gåva att klargöra dina önskemål till de som du lämnar efter dig efter din död eller vid bristande sinnesförmåga. En gåva som minimerar risken för konflikter och som förbereder dina efterlevande på eventuella risker som annars hade kommit som en överraskning. Bara genom att ge uttryck för vad Du vill, så kan det bespara Dina barn eller efterlevande, behov av att göra det. I Arvskiften möter jag ofta situationer där föräldrar inte har klargjort vad deras önskan varit. Barnen ger då ofta, omedvetet eller medvetet, uttryck för vad de anser mamma/pappa hade velat, uppfattningar som ofta skiljer sig åt syskon emellan. Det kan leda till att barnen hamnar i konflikt och ibland till att, en tidigare bra syskonrelation, ej längre kan bibehållas. Har du i Testamente och Framtidsfullmakt sagt vad du vill, så är det svårt för dina efterlevande att argumentera däremot och/eller emot varandra.

Så, om du inte har upprättat Testamente och/eller Framtidsfullmakt -gör det, om du bryr dig om de som du lämnar efter dig!

Picture of Maja

Maja

Om mig

MAJATTORNEY bistår såväl privatpersoner som företag med långsiktigt hållbara juridiska lösningar i livets och företagets alla skeden.

Senaste nyheterna

Följ oss

Missa inga nyheter