Utsatt för brott

Utsatt för brott

MAJATTORNEY tillhandahåller juridisk rådgivning till privatpersoner och företag i situationer när det finns misstanke om att ett brott har begåtts.

När/om ett brott har begåtts så börjar det oftast med att polisen utreder vad som har hänt, genom ex. förhör, undersökning av brottsplats och teknisk utredning. Detta kallas för förundersökning och den hålls i av polis eller åklagare. En straffprocess (brottmål) börjar oftast hos tingsrätten genom att domstolen utser en offentlig försvarare, ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn, och syftar till att avgöra huruvida en person kan hållas ansvarig för ett brott.

Har du blivit utsatt för brott så kan du ha rätt till juridiskt stöd genom ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn, vilket betalas av staten. Hjälp finns också att få av Kvinnojouren, Brottsofferjouren och Barnahus.  

Maja Fohlin Gyllner åtar sig uppdrag som målsägandebiträde till person som utsatts för brott och/eller som särskild företrädare om person som utsatts för brott är minderårig. 

Boka möte redan idag

Maja Fohlin Gyllner – Jur Kand
+46 26 18 82 22
+46 70 61 88 016
maja@majattorney.se

Eller kontakta mig via knappen nedan