Hur du eller företaget
kan förebygga problem

MAJATTOERNEY erbjuder juridisk rådgivning till privatpersoner eller företag med syfte att förhindra problem som kan utvecklas till långdragna och kostsamma tvister och processer.

När du eller företaget är överens med en person, livskamrat eller en samarbetspartner, så är det rätt tillfälle att komma överens om vad som skall gälla för det fall ni inte längre är överens. Er inställning och Era förutsättningar kan ju ändras vilket kan föra med sig att ni inte längre är överens eller inte längre vet vad Ni är överens om. En överenskommelse om vad som skall gälla för det fall Ni inte är överens görs enklast och oftast genom upprättandet av något slags avtal.

Exempel på avtal som bl a kan ha detta syfte kan vara:

 • Aktieägaravtal
 • Samäganderättsavtal
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Skuldebrev
 • Förköpsavtal
 • Leveransavtal
 • Inköpsavtal
 • Uppdragsavtal 
 • Entreprenadavtal
För att undvika framtida processer använder sig många branscher av standardavtal och allmänna villkor, vilka många gånger är svårtillgängliga och svåra att förstå. Innan du som privatperson eller företag går in i en affär, kan det därför vara nödvändigt att ta juridisk konsultation för att kunna förstå vad dessa standardavtal och allmänna villkor egentligen innebär för dig eller företaget.  

Boka möte redan idag

Maja Fohlin Gyllner – Jur Kand
+46 26 18 82 22
+46 70 61 88 016
maja@majattorney.se

Eller kontakta mig via knappen nedan