MAJATTORNEY 9 år!

Som tack till alla som gjort det möjligt för mig att driva verksamheten MAJATTORNEY i nio år ger MAJATTORNEY bidrag till Läkare utan gränser genom Fundraising ”MAJATTORNEY for Turkey and Syria or other life saving aid in other crisis”.

Välkommen att bidra och delta i insamlingen du också!

https://egen-insamling.lakareutangranser.se/en/fundraisers/majattorney-for-turkey-and-syria-or-other-life-saving-aid-in-other-crisis

Picture of Maja

Maja

Om mig

MAJATTORNEY bistår såväl privatpersoner som företag med långsiktigt hållbara juridiska lösningar i livets och företagets alla skeden.

Senaste nyheterna

Följ oss

Missa inga nyheter