Artikel: Varför ”avtal och villkor” – det fungerar ju ändå?

De flesta små och medelstora företag driver sina verksamheter med klart bristfälliga eller ibland helt utan avtal och villkor. Den främsta argumenten som jag får höra är, ”det fungerar ju ändå”? 

Jag möts ofta av ett ointresse för det skrivna ordet, det verkar nästan som att det uppfattas stå i motsats till ett handslag och det muntligt sagda. Man kan förbryllas över att det är så. Vad är det som är så känsligt med att nedteckna det som man är överens om? Är det rädslan för att man kanske inte är överens om det som man tror att man är överens om? Eller, är det en ovilja att binda sig för att om möjligt vinna fördelar i flera situationer?Som jurist, och nu även som egen företagare, har jag betydligt högre krav på en verksamhet än att ”den skall fungera”. En långsiktigt lönsam verksamhet har nöjda kunder, nöjda anställda, nöjda ägare, nöjda investerare, nöjda leverantörer. Utan detta kanske en verksamheten kan fungera, men frågan som borde ställas är, ”hur bra och hur länge?” En förutsättning för att någon skall bli nöjd är att det tydliggjorts vad denne kan förvänta sig. Tydlighet innebär avtal och villkor om vad som gäller i olika situationer. Att göra klart verksamhetens avtal med ägare (kompanjonsavtal), ägares närstående (äktenskapsförord, testamenten), anställda (anställningsavtal), leverantörer (leveransavtal, hyresavtal, leasingavtal), kunder (uppdrags- och leveransavtal, offerter, beställningar), för att nämna några, kommer inte bara att bidra till att verksamheten fungerar, utan även att den fungerar bra och fortsätter att fungera bra i flera år. Missförstånd mellan olika parter uppstår varje dag. Många missförstånd uppdagas inte, ofta för att parterna finner det lönlöst att reda ut dem. Missförstånd påverkar dock nöjdheten hos parterna, vilket innebär förlorad vinstpotential. Den dagen oenighet uppstår med en ägare, anställd, kund, leverantör eller investerare, är det betydligt enklare att reda ut vad som gäller, om skriftliga avtal finns. Ett missförstånd mellan någon av nyss nämnda parter kan många gånger även komma att äventyra ett litet företags hela överlevnad. Det är mot företagets överlevnad, som jag anser att företagare skall väga kostnaden för att upprätta ordentliga avtal. Betydligt färre företagare står t ex utan försäkring för sin verksamhet, än de som står utan avtal med sina viktigaste samarbetsparter. Så, till alla företagare som idag inte har några skrivna avtal och villkor, vänta inte tills det blir för sent, låt en jurist nedteckna vad ni idag anser gäller med de parter ni arbetar med. På det sättet har ni inte endast säkerställt att er verksamhet ”fungerar”, utan även försäkrat er verksamhetens överlevnad, vinstpotential och därmed ökat er verksamhets värde.

Maja Fohlin Gyllner 
Jur Kand

http://www.svenskpress.se/articles/view/varfor-avtal-och-villkor-det-fungerar-ju-anda

http://www.foretagsbladet.se/articles/view/varfor-avtal-och-villkor-det-fungerar-ju-anda

Maja

Maja

Om mig

MAJATTORNEY bistår såväl privatpersoner som företag med långsiktigt hållbara juridiska lösningar i livets och företagets alla skeden.

Senaste nyheterna

Följ oss

Missa inga nyheter