Artikel: Har Du städat garderoben?

Har Du städat garderoben?

För mig handlar mycket av det uttrycket om att – gå från tanke till handling!

Hur många gånger har man inte ”tänkt” städa garderoben, men ändå inte gjort det? Semestern ger ofta utrymme till ”att rensa” och ”tid till reflektion”. I juridikens värld kan det innebära att se till att ge ”den där gåvan” som man så länge tänkt, sälja ”sommarstugan”, skriva eller ändra ”det där testamentet eller avtalet” eller ”reda ut konflikten” en gång för alla. Det för med sig lite av samma befriande känsla som av att få en garderob som är aktuell, med endast de kläder som används i.

Flertalet av mina klienter vittnar om att de under mycket lång tid burit på tanken att göra det som jag uppdragits av dem att göra. Att få del av den
lättnad, känsla av frihet och tillfredställelse och lugn som visar sig när mitt uppdrag är slut, är en av de ingredienser som jag gillar allra bäst av mitt jobb. Detta bidrar till att jag inte har ångest över att semestern är slut. Jag brinner för att, med juridiken som verktyg, bistå med att nå det som eftersträvas och på så sätt göra skillnad i företags och människors liv. Många av de beslut som vi fattar i livet kräver juridiska inslag för att de skall få tänkt genomslagskraft. Så, vänta inte tills året är slut – städa garderoben redan nu – gå från tanke till handling!

MAJATTORNEY
Norra Skeppsbron 5B
803 10 GÄVLE

http://www.foretagsbladet.se/articles/view/har-du-stadat-garderoben

Maja

Maja

Om mig

MAJATTORNEY bistår såväl privatpersoner som företag med långsiktigt hållbara juridiska lösningar i livets och företagets alla skeden.

Senaste nyheterna

Följ oss

Missa inga nyheter