22 mars 2021

USA har under våren 2020 betalat ut ekonomiskt bistånd på grund av corona-pandemin till personer med koppling till USA (medborgare, bosatta med flera) enligt en ny lag (CARES). Även personer som bor i Sverige har fått sådan ersättning. Ersättningen är skattefri i Sverige eftersom USA ger ut den som ett allmänt bistånd utan krav på …

Har du fått Covid-19 relaterat bistånd från IRS (USA) under 2020? Läs mer »