IMG_5589IMG_5595IMG_5594

MAJATTOERNEY erbjuder juridiska tjänster till privatpersoner och företag som bouppteckningar/arvskiften, generations- och ägarskiften, gåvo- köpehandlingar, testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, bodelningar, aktieägaravtal, affärsrelaterade avtal, och agerar även som juridiskt ombud vid medling, förlikning och i domstolsprocesser. MAJATTORNEY tillhandahåller även juridisk konsultation avseende immigrations- och etableringsfrågor, samt inom svensk och amerikansk internationell inkomstbeskattning och och socialförsäkring. MAJATTORNEY erbjuder även konsulttjänster avseende regelverksimplementering och compliance till finansiella sektorn.

MAJATTORNEY har ett brett svenskt och internationellt professionellt kontaktnätverk av experter att tillgå vid behov och kan stolt annonsera sitt nära samarbete med US Tax and Financial Services (www.ustaxfs.com) som gör det möjligt att tillhandhålla ett bredare spektra av amerikanska inkomstskattetjänster.

MAJATTORNEYs ägare och hittills enda jurist, Maja Fohlin Gyllner, har gedigen erfarenhet av svensk familjerätt, affärsjuridik, skatterätt, fastighetsrätt och processrätt. Maja Fohlin Gyllner är även specialiserad inom internationell svensk och amerikansk skatterätt och socialförsäkring samt licensierad att företräda privatpersoner och företag inför amerikanska Internal Revenue Services (IRS), en sk Enrolled Agent (EA). Efter arbete som FATCA Coordinator på SEB under närmare 1,5 år erhölls förrutom fördjupad kunskap avseende skatterapporterings regelverken FATCA/QI/CRS även omfattande erfarenhet avseende såväl regelverksimplementering och compliance. Maja Fohlin Gyllner är utbildad Jur Kand och har även civilekonomexamen, är Enrolled Agent samt utbildad Co-Active Coach. Denna kombination av erfarenhet och utbildning kommer väl till pass vid mötet med klienter, då den möjliggör och ger såväl ett juridiskt, affärsmässigt som ett mänskligt perspektiv på de frågeställningar som dyker upp.